Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΘΥΡΑ 13

Αρκετές είναι οι φορές που στο παρελθόν αδέρφια μας χρειάστηκαν αίμα και έπεσε σύρμα να τρέξουμε να βοηθήσουμε. Επειδή σε τέτοιες καταστάσεις ορισμένες φορές η αμεσότητα παίζει σημαντικό ρόλο, για το λόγο αυτό σαν ΘΥΡΑ13 δημιουργήσαμε τη δικιά μας τράπεζα αίματος.
Μπορείτε να πάτε για αιμοδοσία σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της Ελλάδας και να προσφέρετε αίμα για την Τράπεζα Αίματος ΘΥΡΑ 13 – ΠΑΟ που είναι στον Ερυθρό Σταυρό